Từ vựng luôn là mảng tối quan trọng khi học bất kỳ ngoại ngữ nào chứ không chỉ riêng tiếng Đức. Vì thiếu vốn từ vựng có thể dẫn đến nghe, đọc, viết kém. Nhưng tin vui là dưới đây, Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những quyển sách học tiếng Đức Goethe Wordliste A1,A2,B1 tại nhà hoàn toàn miễn phí!

Sách học tiếng Đức Goethe Wordliste A1,A2,B1

Sách Goethe Wordliste là một trong những tài liệu được nhiều người khuyên dùng vì các câu trong mỗi bài tập đều rất cơ bản, cách thiết kế bài tập cũng rất sáng tạo khi đều có gợi ý các chữ cái mở đầu, mục đích chính ở đây là cho chúng ta quen với việc cần phải sử dụng từ vựng đó trong một câu cụ thể này, trong bối cảnh này chứ không đánh đố yêu cầu người học phải tìm và điền từ vựng vào chỗ trống mà không có manh mối cụ thể nào (vốn là một dạng bài tập nâng cao).

Sách học tiếng Đức Goethe Wordliste A1,A2,B1

Link tải tài liệu học tiếng Đức dưới đây

Sách học tiếng Đức Goethe Wordliste A1

Dowload Sách học tiếng Đức Geothe Wordliste A1: tại đây

Sách học tiếng Đức Geothe Wordliste A2

Dowload Sách học tiếng Đức Geothe Wordliste A2: tại đây

Sách học tiếng Đức Geothe Wordliste B1

Dowload Sách học tiếng Đức Geothe Wordliste A2: tại đây

Chúng tôi hi vọng với tài liệu trên, các bạn có thể củng cố kỹ năng học tiếng Đức của mình. Để lại thông tin liên hệ của bạn tại biểu mẫu trong trang:  https://tvduhoc.com/ để nhận tư vấn các lớp học tiếng Đức tại trung tâm nhé.